ET KONTINUERLIGT FOKUS PÅ ETISK HANDEL - White & private label - NordicBath

ET KONTINUERLIGT FOKUS PÅ ETISK HANDEL

Hos Nordic Bath har vi fokus på ansvarlig forretningspraksis. Nordic Bath er datterselskab til ITP Group, og de mange CSR-aktiviteter foregår på koncernniveau. Som en naturlig del af organisationens bæredygtighedsstrategi rapporteres der årligt om virksomhedens due diligence aktiviteter. Dette betyder, at vi som Nordic Bath kan være stolte af, at der kontinuerligt foretages risikoanalyser af, hvordan vores virksomhedspraksis påvirker vores omgivelser.

Der sættes mål for vores arbejde med bl.a. indkøbspraksis, leverandørsamarbejde og intern træning af vores medarbejdere i, hvordan vi sikrer os en ansvarlig og bæredygtig udvikling af virksomhedens forskellige tiltag. Du kan læse meget mere om arbejdet med Sustainability Due Diligence på vores moderselskabs hjemmeside: www. itp-group.org/transparency/

Dialog som grundlag for ansvarlig forretning

Som strategisk samarbejdspartner mellem detailhandlen og produktion i både Asien og Europa ser vi det som vores fornemmeste opgave at fremme ansvarlig forretningspraksis gennem gensidig dialog. Vi uddanner løbende vores kundeansvarlige i ansvarlig indkøbspraksis og andre relevante emner inden for CSR, hvilket skal sikre vores kunder en fagligt funderet dialog om principper for etisk handel.

I Nordic Bath går dialogen med samarbejdsfabrikkerne gennem koncernens fælles serviceplatform. Det betyder f.eks. at samarbejdsfabrikker i Kina mødes af vores ansatte ingeniører, produktudviklere og tilsynsfolk, som arbejder fra vores on-site kontorer i f.eks. Kina. Med kompetente medarbejdere i produktionslandene fokuserer vi på en gensidig dialog i samarbejdet, hvor sproglige barrierer eller kulturelle forskelle ikke hindrer en positiv udvikling.

Skandinaviske værdier på internationale kontorer

Mange aktiviteter i Nordic Bath håndteres af ITP Groups serviceplatform. Vi har et tæt samarbejde med flere internationale ITP-kontorer, som er med til at sikre alle led i håndteringen af vores kunders forsyningskæder. Vores moderselskab ITP Group har i de seneste 25 år fokuseret på at sprede den skandinaviske virksomhedskultur på alle koncernens kontorer. Det har resulteret i en sund virksomhedskultur, høj anciennitet og god diversitet blandt medarbejderne.

Billedet er taget lige før covid-19, da ITP medarbejdere samledes fra Danmark, Norge og Kina i anledning af ITP Group’s 20 års jubilæum.

ITP Group tager ansvar

Vores moderselskab ITP Group er medlem af Etisk Handel Norge og Etisk Handel Danmark. Dette betyder, at vi som koncern sikrer os en god sparring og aktuel vejledning inden for CSR-aktiviteter og det kontinuerlige arbejde med due diligence. Da vi også operer i Norge, rapporterer vi ligeledes efter ‘Åpenhetslovens krav’.

På ITP Groups hjemmeside finder du meget mere om vores forskellige aktiviteter. I Bæredygtighedsrapporten finder du også specifikke eksempler på Sustainable Supplier Development aktiviteter knyttet til Nordic Baths samarbejdsfabrikker.

Udover vores fokus på dialog varetager vores tilsynsfolk audits på vores samarbejdsfabrikker. Disse audits tager afsæt i vores Supplier Code of Conduct, som er baseret på FNs vejledende principper for menneskerettigheder og erhvervsliv, ILO-konventioner samt gældende lovgivning. Resultater fra audits på vores samarbejdsfabrikker håndteres i vores interne database, og eventuelle mangler hos samarbejdsfabrikker bliver fulgt op med konkrete handlingsplaner.