SÅDAN FORSØGER VI AT MINDSKE CO2-AFTRYKKET VED TRANSPORT - White & private label - NordicBath

Sådan forsøger vi at mindske CO2-aftrykket ved transport

I Nordic Bath arbejder vi med at mindske CO2-aftrykket ved transport. Som bindeled mellem produktion og salg er transporten af varer et område, hvor Nordic Bath med fordel kan bruge sin erfaring til at arbejde med reduktion af CO2-aftrykket.

Derfor arbejder Nordic Bath bl.a. altid med at undgå tomkørsel, hvilket kræver god kommunikation og samarbejde blandt de forskellige aktører. Derudover prioriterer Nordic Bath, at varerne efter produktion bliver transporteret til nærmeste havn – det er på trods af, at andre løsninger kan være mere økonomisk rentable.

Vi gør os umage for at tage ansvar de steder, hvor vi kan gøre en forskel – og netop planlægning og dialog med aktører i værdikæden, er noget vi er gode til.

Læs mere om vores arbejde på vores moderselskabs hjemmeside 👇